Начало > Консултации > Удовлетвореност от труда

 

Изследване на удовлетвореност от работата

   Методиката измерва нивата на Удовлетвореност от работата по седем показатели, които са:

  съдържание на работата (избор на собствен стил на работа; поемане на по-големи отговорности; възможност за използване на способностите; напрегнатост на работата; разнообразие на работата)
  условия на работа и политика на организацията (работно време; сигурност в работата; внимание, което се отделя на направени от служителите предложения; шансове за повишение; признание за добре свършена работа; начинът, по който се ръководи организацията от средния и висш мениджмънт)
  колеги (взаимоотношения)
  ръководство (служебни взаимоотношения между служители и ръководство)
  заплащане
  екипа, в който се работи (самото членство в екипите; положителна оценка на екипа)
  работата като цяло

   Обект на изследване:

  • група на мениджъри
  • група на служители

   Резултатите на двете групи се разглеждат по отделно, поради различния статус, който служителите заемат и който предварително ги отличава по този показател.
   За по-широк обхват на информацията, двете групи могат да бъдат обособени на подгрупи според различни фактори на влияние:

   За по-голяма точност и възможност за сравнителен анализ, резултатите се представят в табличен и графичен вид.

   Изследването се провежда анонимно. Въпросниците включват като лични данни само независимите фактори на влияние.

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Консултации
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.