Начало > Консултации > Привличане и наемане

 

Как да привлечете и наемете най-подходящите
кандидати за работа!

   Обикновено, причините за наемане на нов служител са свързани или с напускане/освобождаване на титуляра, или поради назряла необходимост от откриване на нова позиция. И в двата случая се нуждаете от човек, който да отговаря на вашите изисквания и съвестно да изпълнява задълженията си. Естествено, срещу своя труд, наетият служител ще получава възнаграждение и това би трябвало да е достатъчно, за да поиска да работи за вас.

   На практика, обаче, нещата не винаги стоят така. Наемането на нов служител е отговорен процес, свързан с предварително обмисляне на всеки детайл и подробност – какви точно да бъдат задълженията му и съответно какви знания, опит, способности и умения трябва да притежава, за да се справи? В какъв размер да бъде възнаграждението му, за да бъде ефективен, да допринася за печалба на фирмата като в същото време не надвишава заплатите на останалите от екипа? Какви основни потребности е вероятно да има и кои от тях бихте могли да удовлетворите? Дали само възнаграждението е важно за него? Въпросите са много и всеки от тях изисква конкретен отговор.

   Не на последно място привличането на подходящи кандидати е свързано и с публикуването на обява, предизвикваща интерес. Печелившият анонс за вашето работно място трябва да съдържа задължителните елементи, които ще направят впечатление на кандидатите. Основно правило е да публикувате само достоверна информация. Не се изкушавайте да привличате кандидати с условия, които не сте в състояние да осигурите или просто не влизат в бъдещите ви планове!

   Подхождайте индивидуално към всеки кандидат, особено в последния, най-важен етап – Предложението за работа!

   Разработката на Модел за привличане на кандидати е строго специфична като се търси най-оптималният вариант, отговарящ на възможностите на фирмата.

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Консултации
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.