Начало > Консултации > Задържане на служители

 

Какъв е начинът да задържите тези служители,
които са ценни за вас!

Не допускайте конкуренцията
да ги грабне...

   Какво е това, което кара хората да остават там, където работят?

   Според мнението на някои мениджъри, които си позволяват да „губят” ефективни сътрудници и да ги „подаряват” на конкуренцията, парите са основният двигател за мотивация на персонала. Получават ли високо възнаграждение, хората са готови усилено да работят и да бъдат верни на компанията...

   Истината е, че това, което кара служителите в една фирма да останат лоялни към нея и да продължат да бъдат част от екипа й, независимо от трудностите, съпътстващи ежедневието на повечето фирми днес, е комплекс от фактори. Както всеки човек е единствен в своята уникалност, така и потребностите му имат йерархична приоритетност. Например, за някои самоутвърждаването или получаването на признание за добре свършена работа са фактори с висока значимост, за други – наличието на сплотен екип и приятелските взаимоотношения са условия, които се оказват решаващи за дългосрочната ангажираност на даден служител към фирмата, в която работи.

   Удовлетворените потребности са тези, които карат хората да остават там, където работят. Ако ги знаете и се съобразявате с тях, текучеството на персонала ви ще бъде сведен до минимум. Нещо повече. Ще успеете да повишите производителността на служителите си, което от своя страна ще доведе до значително по-високи резултати за фирмата ви.

   На всеки един, ценен за Вас служител, може да бъде изготвен Профил на потребностите. Той ще ви даде ясна представа кои са водещите фактори, оказващи влияние върху степента на мотивация при конкретния сътрудник и кое е най-важно за него, за да остане лоялен към фирмата Ви.

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Консултации
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.