Начало

 

Добре дошли!

   С всяка изминала година дейностите в нашата фирма се осъвременяват, удовлетворявайки изискванията и потребностите на мениджърския състав, отговарящ във всяка една фирма или компания за най-важния ресурс – човешкият.

Надяваме се да сме ви полезни!

   Подборът на персонал, като процес, отдавна е излязъл от рамката на традиционния начин за набиране и наемане на нови служители. Всяка от позициите се разглежда от различни аспекти като се търсят най-подходящите кандидати, отговарящи в детайли на длъжностния профил.
   Сериозно залегнали като услуга са фирмените обучения. Тяхната тематика, методика и стил на провеждане са уникални, подготвят се инвидуално и са съобразени с изискванията и очакванията на нашите клиенти.
   
   За мениджърите, ориентирани към хуманистичния подход на управление, консултациите в отделни области на Човешките ресурси са удачен помощник за идентифициране и отстраняване на причини и фактори, оказващи негативно влияние върху работния процес и служебни взаимоотношения.
   Сравнително ново за България и в същото време изключително популярно и утвърдено като практика на Запад е консултирането с психолог или терапевт. Зависи от възникналия проблем, причината за неговата поява (макро или микротравма), дълбочина на въздействие върху психиката, както и от степента на субективното преживяване.

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Бързи връзки
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.