Начало > Обучения > Тренинги

 

Тренинги

   Раздвиженият формат позволява разработването на различни модули, съобразени с необходимостта от усъвършенстване или надграждане на специфични умения и способности. „Ученето чрез преживяване” има силен и продължителен ефект върху психическото и емоционално състояние на участниците. Забавните ролеви игри и упражнения, интересните хипотетични ситуации и казуси поставят обучаваните в една динамична и емоционално наситена среда, в която всички се чувстват защитени и равностойни.

Проведени вътрешнофирмени обучения

 • Министерство на околната среда и водите - Дирекция „Управление на водите”

     Тема: Ефективно общуване и работа в екип
     Водещ: Теодор Карайончев


     Тема: Извеждане и подреждане на приоритетите като основа на ефективно стратегическо планиране
     Водещ: Теодор Карайончев


 • Електро Стил ООД

     Тема: Как да работим по-качествено и по-ефективно, за да постигаме бизнес целите на фирмата
     Водещ: Николай Дерилов


 • Деспред АД

     Тема: Ефективно управление на времето. Индивидуални особености, типология и психопрофил на личността – тренинг за мениджъри (пети модул).
     Водещ: Николай Дерилов

     Тема: Разрешаване на проблеми и справяне с конфликти. Ръководене на ефективни срещи – тренинг за мениджъри (четвърти модул).
     Водещ: Николай Дерилов

     Тема: Умения за работа в екип. Ефективна комуникация. Мотивация на служителите – тренинг за спедитори (три групи).
     Водещ: Николай Дерилов

     Тема: Изграждане на организационна култура и мотивация на служителите – тренинг за мениджъри (трети модул).
     Водещ: Николай Дерилов

     Тема: Ефективна комуникация. Процес на комуникация. Основни функции на комуникацията. Принципи на комуникацията – тренинг за мениджъри (втори модул).
     Водещ: Николай Дерилов

     Тема: Лидерство за ефективни екипи. Умения за работа в екип. Типове колективни роли в екипа – тренинг за мениджъри (първи модул).
     Водещ: Николай Дерилов

 • Амбиенте ООД

     Тема: Клиентски ориентирано поведение – тренинг за продавач-консултанти.
     Водещ: Хенриета Стоянова


 • Libherr

     Тема: Мотивация и управление на конфликти
     Водещ: Теодор Карайончев

     Тема: Управление и мотивация на персонала
     Водещ: Теодор Карайончев

     Тема: Управление и решаване на конфликти
     Водещ: Теодор Карайончев

 • БГИ Проект

     Тема: Работа в екип
     Водещ: Теодор Карайончев


 • Домейн Бойар

     Тема: Общуване и работа в екип
     Водещ: Теодор Карайончев

     Тема: Работа в екип
     Водещ: Теодор Карайончев

     Тема: Общуване и работа в екип
     Водещ: Теодор Карайончев

 • Министерство на околната среда и водите – Дирекция „Води”

     Тема: Водене на ефективни преговори, анализ на силните и слабите позиции на преговарящите, стилове на водене на преговори, критерии за успешност
     Водещ: Теодор Карайончев

 • Темпо Петрол

     Тема: Усвояване на лидерски умения
     Водещ: Теодор Карайончев


     Тема: Ефективно общуване, екипност и работа с клиенти
     Водещ: Теодор Карайончев

 • Електроразпределение Столично ЕАД

     Тема: Работа с клиенти – тренинг за служители (9 групи).
     Водещ: Теодор Карайончев

 • Софийска вода

     Тема: Ефективно общуване, екипност, асертивност и работа с клиенти – тренинги (3 групи).
     Водещ: Теодор Карайончев

 • Доверие Брико (Mr. Bricolage)

     Тема: Умения за общуване и ефективна работа с клиенти – тренинги (3 групи).
     Водещ: Теодор Карайончев

 • Си Комерсиал

     Тема: Работа в екип
     Водещ: Теодор Карайончев

 • Кооперация Панда - Office 1 Superstore

     Тема: Селекция и интервюиране
     Водещи: Теодор Карайончев и Светлин Иванов

 • Сладкарници Неделя

     Тема: Работа в екип – тренинги (4 групи).
     Водещ: Теодор Карайончев

Проведени отворени обучения
за представители на различни фирми

     Тема: Работа в екип – тренинг с представители на: ДЗИ ЕАД, Мис Каприз, Софарма АД.
     Водещ: Теодор Карайончев

     Тема: Мотивация и управление на персонала – тренинг за мениджъри, представители на различни фирми: Офис Експрес, книжарница Писмена, Имоти ООД, Шанс 96, ГИС – София, МКомерс, Темпо Петрол.
     Водещ: Теодор Карайончев

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Обучения
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.