Начало > Обучения > Семинари с мултимедия

 

Семинари с мултимедия

   Обученията протичат под формата на интерактивни семинари с мултимедийни презентации. Включването и на визуални възприятия улеснява процеса на учене, давайки възможност за дълготрайно запаметяване на поднесения материал. Преподаваните техники се усвояват от участниците чрез провеждане на интензивни упражнения и ролеви игри.

Проведени вътрешнофирмени обучения

  • Софарма АД – Дирекция „Медицински и регулаторни дейности”

     Тема: Управление на времето – семинари с мултимедийна презентация за служители (две групи).
     Водещ: Виктор Врански


  • Софарма АД – Дирекция „Медицински и регулаторни дейности”

     Тема: Управление на времето за мениджъри – семинар с мултимедийна презентация.
     Водещ: Виктор Врански


 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Обучения
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.