Начало > Консултации > Кариерно развитие

 

Кариерно развитие – един двустранен процес с обща цел!

   Значима дейност в управлението и развитието на човешките ресурси е управлението на кариерата, чиято ефективност влияе както върху отделната личност, така и върху самата организация. Целта е:

  Да осигури на организацията професионалисти, които биха могли да заемат важни и отговорни постове и целенасочено се подготвят за развитието на своята професионална кариера
  Да обучава, мотивира и стимулира служителите, които ще бъдат повишавани
  Да подпомогне служителите при идентифициране на своята професионална готовност и развиване на потенциалната си пригодност за по-висока длъжност
  Да подпомогне сътрудниците да преодоляват психичните и социалните бариери в професионалната кариера

   При повечето хора, значим фактор, който оказва влияние върху избора на професия или ново работно място, е възможността за развитие и кариера. Това е типично най-вече за хората с образование, вътрешна потребност и потенциал, което ги стимулира да се насочват към компании, предлагащи такива условия.
   Кариерното развитие може да бъде планирано още с постъпването на работа, но за това са необходими реални доказателства за способностите, знанията и уменията на новия служител, за да бъдете сигурни, че инвестицията в него ще има възвращаемост.
   По-надежден вариант е предложението за изкачване в йерархията или поемане на повече отговорности да бъде направено поетапно, след видимо справяне с настоящата длъжност. От вас ще се изисква да следите развитието на този служител и периодично да оценявате труда и постиженията му. Самите резултати ще ви подскажат какво в бъдеще е най-подходящо да му предложите.

   Възможността за развитие и кариера е един от факторите, които влияят върху избора на даден служител да се ангажира по-дългосрочно към фирмата и да остане лоялен към нея.

 

 
 
Актуално

Актуални позиции за работа
Консултации
Copyright © 2018 Fortuna MD. All rights reserved.